4G9A7760 (Copy)

M.S. 3.yy’ın 2. yarısında şehrin kuzeydoğusunda aslında var olan büyük kireçtaşı bloklardan oluşan bir bina içine ikinci büyük bir hamam inşa edilmiştir. Hamam mekânlarından birinde, ortada Satyr ve Menad betimli kaliteli bir mozaik taban vardır. M.S. 4. veya 5.yy.’dan sonra bu hamamın ana mekânı düzenlenmiş ve Aizanoi’nin erken Hristiyan cemaatinin yöneticiliğine atanan piskoposluk merkezi işlevini görmüştür.