Bu tapınağı izlerken: dünyada benzerinin bulunmadığını düşünün. Gerek plan olarak benzeri yok, gerekse dünya üzerinde günümüze en sağlam olarak gelebilmiş “Zeus Tapınağı” özelliğini taşıyor.
Tapınak avlusunun seviyesinde, hemen altında Erken Bronz Çağı II'ye (M.Ö. 2800-2500) tarihlendirilen keramik parçaları ele geçirilmiştir.
Şehrin ana kutsal alanı olan Zeus tapınağının yapılabilmesi için, Anadolu'nun erken evrelerine ait tabakaların ortadan kaldırılmış olduğu, son kazılarda ortaya çıkmıştır.
Antik Dünyanın İlkler Şehri
Aizonai
Antik Dünyanın Bereket Tanrıçası
Kybela
Dünyanın En İyi Korunmuş Zeus Tapınağı
content-separator

Antik Kente Yolculuk

Sanal Tur

SANALTUR

Aizonai Rehber

20121015145642

Zeus Tapınağı

web1

Bu tapınağı izlerken: dünyada benzerinin bulunmadığını düşünün. Gerek plan olarak benzeri yok, gerekse dünya üzerinde günümüze en sağlam olarak gelebilmiş “Zeus Tapınağı” özelliğini taşıyor.

Köprüler

aizanoi-antik-kopru

Antik dönemde iki yakayı birbirine bağlayan 5 köprüden ikisi bugün bile geçişe hizmet etmektedir. Köprüye 1990 yılında yeni korkuluklar konmuş ve yeniden kaplanmıştır. Yazıttan açılış merasiminin M.S. 157 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Stadyum & Tiyatro

aizanoi-tiyatro

Aizanoi’daki stadyum-tiyatro kombinasyonunun benzeri yoktur. Stadyumda yapılan 1982-1990 yılları arasındaki araştırmalar, bu yerin M.S. 160 yılından sonra başlanıp, aralıklarla M.S. 3. yüzyılın ortalarına değin bir yapım süreci geçirdiğini ortaya koymuştur.

content-separator3

Gezilecek Yerler

Gökler Köyündeki Anıt Ağacı

13

İlçe sınırları içerisindeki Gökler Köyünün girişinde yeşil rengin değişik tonları arasında yapacağınız kısa bir yolculuğun ardından ulaşacağınız anıtsal nitelikteki yaşlı çam ağacı meraklı ziyaretçilerini bekliyor. 500 yaşında olduğu tahmin edilen ve son derece ilginç bir şekilde gelişmiş olan çam ağacının şemsiye görünümündeki dalları oldukça etkileyicidir. Ağacın gövde kısmı ise görülmeye değer güzelliktedir. Doğa meraklılarının kaçırmaması gereken bu güzellik misafirlerini beklemektedir.

Meter Steunene Kutsal Alanı

meter-steunnene

Şehrin bilinen en eski kutsal alanı Tanrıça Meter Steunene’ye ait kült yeri olan, işlenmiş kayalarla mağara ve bugün çökmüş durumdaki derin kaya inidir. Burada, 1928 yılında yapılan kazılarda ele geçen pişmiş toprak kült figürinleri, burayı M.Ö. 1. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasına tarihlemektedir. Mağaranın üst tarafında basamaklı bir kaya tahtı görülür. Bu tip kutsal alanlara Frigya’nın kırsal kesimlerinde rastlanır. Bu da Meter Steunene kutsal alanının M.Ö. 1. yüzyıldan çok önceleri bile kullanıldığını gösterir. Kaya kesintisinin üstünde taşlardan örülmüş yuvarlak iki kurban çukuru (bothroi) da kutsal alanın daha erken dönemine ait olabilir. Burada, halkın inancına göre kaya oluşumlarında yaşadığına inanılan, dağların ve doğanın hakimi, Anadolu’nun ana tanrıçasına adaklarda bulunuyorlardı.

Mozaikli Hamam

dryad-mozaik-aizanoi

M.S. 3.yy’ın 2. yarısında şehrin kuzeydoğusunda aslında var olan büyük kireçtaşı bloklardan oluşan bir bina içine ikinci büyük bir hamam inşa edilmiştir. Hamam mekânlarından birinde, ortada Satyr ve Menad betimli kali…

Antik Baraj & Taş Ocakları

aizanoi-antik-baraj

Sel felaketinden korunmak için Penkalas Nehri (Bedir Dere) üzerinde, iki evrede inşa edildiği anlaşılan, günümüze iyi koruna gelmiş bir baraj duvarı vardır. Bu iki yapı evresi, çoğu oturma basamağı olan devşirme merme…

Stadyum & Tiyatro

aizanoi-tiyatro

Aizanoi’daki stadyum-tiyatro kombinasyonunun benzeri yoktur. Stadyumda yapılan 1982-1990 yılları arasındaki araştırmalar, bu yerin M.S. 160 yılından sonra başlanıp, aralıklarla M.S. 3. yüzyılın ortalarına değin bir yapım süreci geçirdiğini ortaya koymuştur.

Zeus Tapınağı

web1

Bu tapınağı izlerken: dünyada benzerinin bulunmadığını düşünün. Gerek plan olarak benzeri yok, gerekse dünya üzerinde günümüze en sağlam olarak gelebilmiş “Zeus Tapınağı” özelliğini taşıyor.

Antik dönemde iki yakayı birbirine bağlayan 5 köprüden ikisi bugün bile geçişe hizmet etmektedir. Köprüye 1990 yılında yeni korkuluklar konmuş ve yeniden kaplanmıştır. Yazıttan açılış merasiminin M.S. 157 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

content-separator2

Bunları Biliyor Musunuz?